Disclaimer


Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Klussenbedrijf F.J. Roos.


Klussenbedrijf F.J. Roos behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen

Contact


Klussenbedrijf F.J. Roos


Adres

Willem Pijperpark 8
5144 VH Waalwijk


Telefoon

0416-332104
06-22110345


E-mail